• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2560

25 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลหนองคาย จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย