• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

22 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในการรับสมัครครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดสอบจำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก 31 อัตรา โดยจะจัดสอบในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้จะต้องดำเนินการรับสมัครให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ยึดนโยบายของท่านศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย คือ ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคและความโปร่งใส หากมีบุคคลใดแอบอ้าง สามารถช่าวยเหลือในครั้งนี้ได้ โปรดแจ้ง นายชาตรี ม่วงสว่าง 0819641560  และ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย 0813801281