• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนของโรงเรียนเอกชน ศธจ.หนองคาย

17 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ ดร.สมคะเน พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนของโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย ตามกำหนดการคือ 17 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา และโรงเรียนอนุบาลสาริกา 21 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบ โรงเรียนอนุบาลจินลดาและโรงเรียนวีรธาดา และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบ โรงเรียนบัณฑิตน้อย โรงเรียนสันติรักษ์ และโรงเรียนเธียรวนนท์