• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดย นายรณชัย  จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการ  ตุลาการ  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด  พนักงานภาครัฐวิสาหกิจ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคม  ชมรม  และประชาชนจังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  เพื่อถวายความจงรักภักดี  และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์มาจนถึงปัจจุบัน