• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

คณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสมคะเน พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพหนองคาย ถนนมีชัย อำเภเมือง จังหวัดหนองคาย ที่จะดำเนินการเปิดสอนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ EPS ซึ่งเป็นระบบจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อุตสาหกรรม 2) เกษตรกรรม 3) ก่อสร้าง โดยมีผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทุกท่านมีมติเห็นควรอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพหนองคายได้