• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
    ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
    ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
    ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
    ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ที่อยู่และการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์  042423374
เบอร์โทรสาร (Fax) 042413189
เว็บไซด์ www.nkieducation.thai.ac
เฟ๊สบุ๊ค (Facebook) : https://www.facebook.com/NKI43000
E-mail : nki.education@gmail.com