• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองคาย

1. โรงเรียนหัสดีศึกษา อำเภอศรีเชียงใหม่   เว็บไซด์ http://hassadeeschool.com/th
2. โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ อำเภอศรีเชียงใหม่
3. โรงเรียนอนุบาลจินลดา อำเภอท่าบ่อ
4. โรงเรียนอนุบาลศิริกุล อำเภอเมืองหนองคาย
5. โรงเรียนอนุบาลชโลบล อำเภอสระใคร
6. โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก อำเภอเมืองหนองคาย  เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/huaqiaonk/
7. โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ อำเภอเมืองหนองคาย
8. โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย
9. โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง อำเภอเมืองหนองคาย
10. โรงเรียนเซต์ปอลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย  เว็บไซด์  http://spnk.ac.th/mainpage
11. โรงเรียนอนุบาลสาริกา อำเภอเมืองหนองคาย
12. โรงเรียนโรซาริโอวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย
13. โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย
14. โรงเรียนวีรธาดา อำเภอสังคม
15. โรงเรียนโพธิเสนวิทยา อำเภอท่าบ่อ
16. โรงเรียนอนุบาลโสมนัส อำเภอเมืองหนองคาย
17. โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย อำเภอโพนพิสัย
18. โรงเรียนสันติรักษ์ อำเภอโพนพิสัย เว็บไซด์ http://santirak.ac.th/
19. โรงเรียนเธียรวนนท์ อำเภอโพนพิสัย
20. โรงเรียนภัทรมน  อำเภอโพนพิสัย
21. โรงเรียนอรวรรณ อำเภอรัตนวาปี
22. โรงเรียนรัตนบัณฑิต อำเภอรัตนวาปี  เว็บไซด์ http://www.rattanabundit.com/index.php
23. โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่