• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายทวีพงษ์ กองแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนิกร หมอยาเก่า
นักทรัพยากรบุคคล

นายสมฤกษ์ ใจขาน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายนรากร ทะแพงพันธ์
นิติกร