• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

กลุ่มนโยบายและแผน

นายมนตรี ก้องเวหา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัฎชญารัตน์ อัปการัตน์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ