• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด 1.48 MB 244 14 มิ.ย. 60
การบริหารงานบุคคลในภูมิภาค ดาวน์โหลด 2.42 MB 45 14 มิ.ย. 60
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 0.09 MB 42 12 มิ.ย. 60
รายงานงบทดลองเดือน/ปี     ครั้ง วันที่
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด 0.10 MB 5 15 พ.ย 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปี 2017 ดาวน์โหลด 0.10 MB 4 22 พ.ย 60
หนังสือราชการ     ครั้ง วันที่
เอกสารทางวิชาการ     ครั้ง วันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์     ครั้ง วันที่
18 กรกฎาคม 2560 (ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า2 และตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน อ.โพนพิสัย) ดาวน์โหลด 0.97 MB 9 18 ก.ค. 60
17 กรกฎาคม 2560 (โครงการสำรวจข้อมมูลผู้มีรายได้น้อย) ดาวน์โหลด 1.00 MB 15 18 ก.ค. 60
17 กรกฎาคม 2560 (ประชุมโรงเรียนประชารัฐ) ดาวน์โหลด 0.99 MB 14 18 ก.ค. 60
14 กรกฎาคม 2560 (ตรวจนับนักเรียน(เอกชน)) ดาวน์โหลด 0.58 MB 18 16 ก.ค. 60
14 กรกฎาคม 2560 (ศธ ร่วมปลูกป่าเพื่อพ่อ) ดาวน์โหลด 1.06 MB 13 14 ก.ค. 60
14 กรกฎาคม 2560 (ประชุม โครงการ สสวท.) ดาวน์โหลด 1.05 MB 8 14 ก.ค. 60
4 กรกฎาคม 2560 (พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ) ดาวน์โหลด 1.61 MB 15 10 ก.ค. 60
10 กรกฎาคม 2560 (การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนประชุม อกศจ. และ กศจ.หนองคาย) ดาวน์โหลด 1.20 MB 13 10 ก.ค. 60
6 กรกฎาคม 2560 (PLC โพนพิสัย) ดาวน์โหลด 0.06 MB 17 16 ก.ค. 60
20 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด 0.21 MB 20 20 ก.ค. 60
3 กรกฎาคม 2560 (ประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ) ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 16 ก.ค. 60
ประกาศ ศธจ.หนองคาย     ครั้ง วันที่
ประกวดราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 6.60 MB 1 29 ธ.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 9.05 MB 1 1 ธ.ค. 60
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด 2.36 MB 16 17 พ.ย 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.23 MB 6 29 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 3.21 MB 20 20 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด 0.82 MB 16 10 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 1.82 MB 14 10 ส.ค. 60
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด 1.23 MB 55 20 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 15.55 MB 2 15 พ.ย 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 13.15 MB 78 20 ก.ค. 60
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 2.12 MB 46 21 ก.ค. 60
แบบฟอร์มต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบลา ดาวน์โหลด 0.13 MB 8 10 ต.ค. 60
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด 0.07 MB 11 10 ต.ค. 60
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 0.08 MB 5 10 ต.ค. 60
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.12 MB 6 10 ต.ค. 60
หนังสือขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด 1.57 MB 3 10 ต.ค. 60
แบบคำร้องขอโอน หรือบรรจุกลับ ดาวน์โหลด 0.20 MB 6 10 ต.ค. 60
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 4 10 ต.ค. 60
สัญญาการยืมเงิน ดาวน์โหลด 0.10 MB 28 28 ส.ค. 60
แบบ 8708 เบิกเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 34 28 ส.ค. 60
บันทึกขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 11 28 ส.ค. 60