• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว วันที่
ประกวดราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธ.ค. 60
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 256026 พ.ย 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ26 พ.ย 60
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติิราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256026 พ.ย 60
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนของโรงเรียนเอกชน ศธจ.หนองคาย26 พ.ย 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 216 พ.ย 60
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 10/256024 ต.ค. 60
ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23 ต.ค. 60
คณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ20 ต.ค. 60
การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างประสบการณอาชีพ(Work Experience) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่19 ต.ค. 60
โครงการสร้างประสบการณอาชีพ(Work Experience) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256018 ต.ค. 60
ประชุมโครงการสภากาแฟ (Morning talk)18 ต.ค. 60
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 256017 ต.ค. 60
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร15 ต.ค. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 60
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2560 และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/256010 ต.ค. 60
การระชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี/ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 ก.ย. 60
การประชุมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของจังหวัด "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" คืนความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2558-25609 ก.ย. 60
การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ19 ส.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป17 ส.ค. 60
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด17 ส.ค. 60
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 12 ส.ค. 60
การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10 ส.ค. 60
รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ครั้งที่ 2/256010 ส.ค. 60
ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล/บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 ก.ค. 60
ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรร28 ก.ค. 60
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 ก.ค. 60
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 ก.ค. 60
ร่วมพิธีศาสนามหามงคล ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา28 ก.ค. 60
ร่วมพิธีตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 ก.ค. 60
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 256026 ก.ค. 60
การประชุมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 1026 ก.ค. 60
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษ25 ก.ค. 60
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ ดร.วราธร บวรศักดิ์24 ก.ค. 60
การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมติของ กศจ.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย24 ก.ค. 60
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี21 ก.ค. 60
พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค21 ก.ค. 60
ร่วมประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสระใคร21 ก.ค. 60
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ที่โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์20 ก.ค. 60
ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 20 ก.ค. 60
การออกตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) อำเภอรัตนวาปี และ อำเภอเฝ้าไร่19 ก.ค. 60
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 ก.ค. 60
การออกตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล14 ก.ค. 60
การดำเนินงานโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ 14 ก.ค. 60
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดหนองคาย14 ก.ค. 60
การประชุมหน่วยงานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำเดือน ครั้งที่ 1/256012 ก.ค. 60
ประชุม อกศจ.หนองคาย ครั้งที่ 5/256011 ก.ค. 60
ประชุมการดำเนินงานโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ11 ก.ค. 60
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนประชุม อกศจ. และ กศจ.หนองคาย10 ก.ค. 60
งานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 27 ก.ค. 60
กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 7 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด6 ก.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)6 ก.ค. 60
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5 ก.ค. 60
การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดยาทรามาดอล หรือ ยาว๊าบในสถานศึกษา5 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25605 ก.ค. 60
การต้อนรับประธานคณะกรรมการ สสวท.5 ก.ค. 60
พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย23 มิ.ย. 60
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน20 มิ.ย. 60
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร20 มิ.ย. 60
พิธีมอบอาคารเรียน "อาคารกำเหนิดงาม" โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย16 มิ.ย. 60
การประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 256012 มิ.ย. 60
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (คตป.) ประจำกระทรวงศึกษาธิการ10 มิ.ย. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาพื้นที่ชายแดน อีสานตอนบน10 มิ.ย. 60
การต้อนรับ ท่านชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย คนใหม่10 มิ.ย. 60