• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

อัลบัมทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ.) ครั้งที่ 10/2560

ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างประสบการณอาชีพ(Work Experience) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างประสบการณอาชีพ(Work Experience) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประชุมโครงการสภากาแฟ (Morning talk)

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2560 และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2560

การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ศึกษานิเทศก์ประชุมมอบหมายภารกิจตามนโยบาย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ครั้งที่ 2/2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

การดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษ

ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ ดร.วราธร บวรศักดิ์

การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมติของ กศจ.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

ร่วมประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสระใคร

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ที่โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

การออกตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) อำเภอรัตนวาปี และ อำเภอเฝ้าไร่

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การออกตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

การดำเนินงานโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดหนองคาย

ประชุม อกศจ.หนองคาย ครั้งที่ 5/2560

งานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2

กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

การต้อนรับประธานคณะกรรมการ สสวท.

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแก่งชาติ

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิษณุ กล้าวิจารณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ประชุมบุคลากรร่วมเตรียมการต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบอาคารเรียน(อาคารกำเหนิดงาม)โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมคารวะ ท่านธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค

การประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2560

ต้อนรับคณะบุคลากรจากนครสวรรค์ เดินทางมาส่ง ศน.ปิยพร ชุมจันทร์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

บุคคลต่างๆเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านชาตรี ม่วงสว่าง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเข้าคารวะบุคคลสำคัญในหนองคาย

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายทศพร อินทรพันธุ์ (อดีต ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (คตป.) ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาพื้นที่ชายแดน อีสานตอนบน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ คตป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัด