• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2561 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การรายงานผลการรับนักเรียน การดูแลและแก้ปัญหาการรับนักเรียนภายในจังหวัด รวมทั้งรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561