• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงายความเป็นมา และได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 66 ทุน เป็นเงินจำนวนรวม 187,400 บาท ณ หอประชุมประจักษ์ศิลาปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย